Rufat Soltan

Təhrifsiz xəritə olmaz, günahsız bəndə!